home rijangst begeleiding contact

rijangst

Wat verstaan we onder rijangst

Angst uit zich op verschillende manieren. Dat geldt ook voor de angst om auto te rijden. Op een aantal van die angsten zal ik even kort ingaan. Voor meer en uitgebreidere informatie zou u kunnen kijken op de website van Angstbehandelcentrum IPZO, of op de site van de Nederlandse Beroepsvereniging van Rijangstcoaches. Hier kunt u ook de beroepscode van rijangstcoaches vinden.

Iedereen maakt in het verkeer wel eens een situatie mee die achteraf nog angst oproept. Bijvoorbeeld als u het bewuste traject nog eens rijdt. Normaal gesproken ebben deze gevoelens weer weg, maar niet altijd.


Ruim één miljoen Nederlanders heeft rijangst

De helft van hen rijdt niet meer, de andere helft nog wel, maar niet meer zonder angst. De mate van rijangst kan sterk variëren. Misschien ervaart u alleen spanning of angst in specifieke situaties, bv. als u inhaalt op de snelweg of bij in- en uitvoegen.

Een bijkomende moeilijkheid bij het hebben van angst om auto te rijden is dat familie, vrienden en collega's er vaak vervelend of met onbegrip op reageren. Het gevolg kan dan zijn dat u zich ervoor schaamt en zich schuldig voelt. Dit maakt het er niet beter op.


Angst kan zich in de vorm van lichamelijke klachten uiten

De verschijnselen van een paniekaanval en hyperventilatie lijken op elkaar en worden soms met elkaar verward. Mensen kunnen denken dan dat ze een hartaanval krijgen. Bij nader onderzoek in het ziekenhuis blijkt daar eigenlijk nooit sprake van te zijn, maar als je zo'n aanval achter het stuur krijgt is dat heel beangstigend.


Vormen van behandelbare rijangst

Mensen met rijangst durven geen auto te rijden in moeilijke situaties. De oorzaken kunnen heel verschillend zijn. Veel voorkomende vormen van rijangst zijn:


Snelwegangst

Angst voor paniekaanvallen in de auto. Dit komt vaak voor tijdens of na een periode met paniekaanvallen, burn out of overbelasting. Het rijden met hogere snelheid is vaak moeilijk, net als het inhalen van vrachtauto's. 80 of 90 km p/u is vaak snel genoeg.


Faalangst in het verkeer

Dit kan onder andere door routinegebrek, inschattingsproblemen, perfectionisme of keuzeproblemen ontstaan.


Overbelasting

Als gevolg van een periode van spanningen kan zich rijangst ontwikkelen. Dat gebeurt soms zelfs na jaren.


Verkeerstrauma

Rijangst ten gevolge van een traumatische ervaring of auto-ongeluk. Na een aanrijding, schade of letsel kan er intense angst of spanning voor het autorijden ontstaan. Soms beperkt de angst zich tot bepaalde verkeerssituaties. Vaak lijkt die verkeerssituatie op de situatie van het moment waarop een verkeerstrauma is ontstaan.


Bijrijdersangst

Hinderlijke angst en gevoel van onveiligheid op de bijrijdersstoel. Deze vorm van rijangst is onder te verdelen in een 'vermijdende' en een 'controlerende' bijrijder. De vermijdende bijrijder zal niet actief meerijden en uit angst afleiding zoeken. De controlerende bijrijder zal actief meerijden en opmerkingen maken, eventueel ongevraagd aanwijzingen geven en stress reacties veroorzaken.


Rijangst door ouderdomsonzekerheden

Door toenemende leeftijd wordt men angstiger en vermijdend in het verkeer.


Specifieke situaties tijdens het autorijden

Tunnels, wegversmallingen zonder vluchtstrook, wegverbredingen, bochten, bruggen, invoegen, files.


En verder o.a.

Dwangstoornis, angst voor gladheid, sneeuw, regen. Angst om flauw te vallen achter het stuur, of angst voor agressie in het verkeer.
DisclaimerHosting & Webdesign door: Y2IT.nl - Internet oplossingen